Úvodem
O nás
Stare obyčeje
Členové
Dechová hudba
Folklórní skupiny
Vystoupení
Foto album

Zakládající zasedání Československé besedy se konalo 17.února1920. Prvotní název spolku byl Československá obec Mezurač.
Všechny činnosti v prvních šestnácti letech působení se konaly v hostinci pana Josefa Klášterky. Vlastní místností Československá beseda získala v roce 1936 výstavbou Národního domu. Od roku 1923 působí v Mezurači i česká škola. Prvním učitelem byl pan Otokar Mikula. Ve stejném roce se změnil i název spolku na Československá beseda. Na začátku byla veliká aktivita zaměřena na divadelní představení. Ke 40. výročí existence besedy se konaly v Mezurači dožínky.
Zásluhou rodin Vaníčkových a Vachovcových byly dovezeny krásné původní kyjovské kroje na které jsme dodnes velmi hrdi. Na výroční schůzi v roce 1997 změnila Československá beseda název na Českou besedu.
Dnes je Česká beseda velmi aktivní. V jejím rámci je dechový orchestr, pět folklórních skupin, z toho 3 dětské: 2-3 třida, 4-6 třida a 7-8 třida základní školy, střední škola a ženská folklórní skupina. Působí tu také dva pěvecké sbory - dívčí a ženský.