Izbor Godine iz koje želite vidjeti slike

 
 
Otvorenje područne škole Međurić nakon preuređenja