Beseda nije aktivna samo po kulturnom planu već i u njegovanju starih običaja. Pomažemo u organizaciji maškara zajedno sa nogometnim klubom, čestitare za Josipovo, stari Uskrsni običaj – škrebetanje, tradicionalno postavljanje majskog drveta 30.04., organizirani prolazak sv. Nikole.